Den 15. desember vedtok et enstemmig kommunestyre innstillingen fra formannskapet om å åpne for et samarbeid med initiativtakerne om friskoleetablering i skolebygget på Vågstranda. Det betyr at dersom den kommunale skolen på Vågstranda skulle bli nedlagt, er det opp til foreldrene å vurdere om de vil benytte skolebygget til friskole. Ifølge innstillingen fra formannskapet vil et eventuelt samarbeid mellom kommunen og initiativtakerne skje på samme måte og i utgangspunktet på samme vilkår som ved etableringen av friskolen i Innfjorden.

Kommunestyret vedtok å utsette nedlegging av Vågstranda skole til høsten 2017 i saka om skolestrukturen på Sørsida. Initiativtakerne til en eventuell friskole, vil derfor ha tid på seg til arbeide med muligheten for en friskole på Vågstranda.