Søker vestover etter savnet i Gudbrandsdalen

foto