Møre og Romsdal fylke kom fredag ettermiddag med beskjed om utvida jakttid på hjort og elg i 23 av de 37 kommunene i fylket. Rauma var en av dem som får utvida jakttid. Fra med i år og til og med 2011 kan du nå jakte på hjort og elg i perioden 10. september til 30. november, 14 dager lenger enn det som har vært vanlig. 14 av de 23 kommunene som har fått utvida jakttid får drive jakt til 30. november, de ni andre helt fram til 23. desember. Følgende kommuner har i forskrifts form fått tillatelse til jakt fra 10. september til 30. november: Rauma, Nesset, Aure, Fræna, Gjemnes, Halsa, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven og Vestnes. Følgende kommuner tillater jakt på hjort og elg fra 10. september til 23. desember: Averøy, Giske, Molde, Rindal, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Vanylven og Ørskog. Både hjort og elg I Møre og Romsdal har det vært felles jakttid på elg og hjort i en årrekke. Behovet for utvida jakt på hjorten har vært større enn på elgen. Men ut fra ønske om forenkling av regelverk velger Møre og Romsdal fylke å holde på felles jakttid på elg og hjort. Hjortebestanden har vokst mye de siste åra. Det er stadig flere som melder om for store bestander av hjort. I flere områder er hjortebeitinga en direkte trussel mot det biologiske mangfoldet; dyra sliter mye på naturlige beiteplanter i utmark. Høy hjortebestand fører til skade på skog og innmark og også til økt fare i trafikken. Det meldes ellers at ingen kommuner ønsker pålegg om pause eller annen form for kortere jakttid. Dermed må hjorten forsøke å gjemme seg for jegerne 14 dager lengre enn det som har vært vanlig i mange år. Det blir spennende å se om avskytinga øker vesentlig med denne jaktutvidelsen... Av Lars Smisethjell