Torsdag 12. november omtalte Åndalsnes Avis saka hvor skoledirektøren i Møre og Romsdal fylke innstilte på nei til det nye TAF-tilbudet som er beregnet for rekruttering av elever. Elever som etter læretida blant annet har anledning til å søke på studium som har spesielle opptakskrav, primært studium innenfor ingeniør- og sivilingeniørutdanningen. I saksutredningen og innstilinga var det entydig nei til å opprette dette tilbudet ved skolen på Åndalsnes. Blant annet fordi det ble uttrykt at søkningen til transport- og logistikkfagene har vært for dårlig. Det var derfor overraskende og gledelig for flere da utdanningsutvalget valgte å si enstemmig ja til forslaget. RVS får en halv klasse innenfor TAF for skoleåret 2010-2011. Tilbudet gir både spesiell og generell studiekompetanse for dem som velger denne studieretninga ved Rauma videregående skole. Det gir fagbrev og yrkesmuligheter videre for dem som velger denne studieretningen. Elever som er sterke i realfagene, både praktisk og teoretisk, får her et tilbud lokalt som de ellers ikke ville ha fått. Skolen har samarbeidet med Anders Meland i Rauma og Vestnes opplæringskontor og Nordveggen AS i denne saka. Målet har vært å skaffe lokale bedrifter nødvendig kompetanse i form av høgt utdanna folk. Lars Smisethjell lars. smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 91 510 584

Faksimile fra Åndalsnes Avis torsdag 12. november 2009.