Gjørasbrua i Sunndal i skal utbedres, og riksveg 70 mellom Sunndalsøraog Oppdal blir fra mandag 24. august til og med torsdag 27. auguststengt fra klokka 18 til klokka 06 neste dag.

Det erikke lokal omkjøring. Trafikk som skal nordover anbefales å kjøreE39 og ferjesambandet Halsa-Kanestrøm. Trafikken sørover anbefaleså kjøre E39 gjennom Møre og Romsdal, og trafikken mot Østlandetanbefales å kjøre E136.

- Vi kan ikke endre stengingstidspunktet, men vi vil prøve å begrense ulempene for trafikantene, sier overingeniør Asgeir Beinset i Statens vegvesen.

Omfattende skilting

Mangelen på lokale omkjøringsveger gjør at informasjonen starter utenfor Sunndalen.

- Vi informerer med skilt der trafikantene kan velge en annen rute. Det er skiltet på Oppdal, ved Øydegardskrysset ved Krifast, Tovenkrysset, Furu og Dombås, sier Beinset.

I tillegg blir det informert om stenging i lokalavisene, i NRK Radio og på Statens vegvesens vegmeldingstjeneste www.vegvesen.no/trafikk. Trafikantene kan også følge Vegtrafikksentralen på facebook www.facebook.com/vtsmidt

Gående, syklende og reisende med kollektivtrafikk vil kunne passere brua mens arbeidet pågår. Informasjon for kollektivreisende blir lagt ut på www.frammr.no.