Til kommunevalget kom det på to måneder inn drøyt 1.000 forhåndsstemmer i Rauma. Til folkeavstemninga om kommunereform har det på ei uke kommet vel 900 stemmer.

880 har forhåndsstemt og drøyt 20 har sendt inn brevstemmer.

- I løpet av bare ei uke er dette kjempebra, sier Liv Jorunn Horgheim, leder av service- og dokumentsenteret i Rauma kommune. - Og det var god oppslutning på lørdag – særlig på Raumasenteret, men også på rådhuset.

- Hvordan er deltakelsen i forhåndsstemminga sammenliknet med kommunevalget sist?

- Det var flere som forhåndsstemte på kommunevalget sist. Men når man tenker på at forhåndsstemminga starter allerede 1. juli, så går det over to måneder. Til denne folkeavstemninga har vi hatt forhåndssteming i ei uke. Tallene så langt tyder på at det er stor interesse og at folk vil delta. Det er vi fole glade for, sier Horgheim.

Liv Jorunn Horgheim. Foto: Per-Kristian Bratteng