Bakgrunnen for at Rauma kommune nå vurderer en overgang fra renovasjonsselskapet NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap), til RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap), er blant annet for å møte klimakrav fra EU.

Usikkerhet, men enstemmig

Onsdag gikk formannskapet enstemmig inn for rådmannens innstilling om å inngå forhandlinger med RIR om inntreden i selskapet, og med NIR om oppsigelse av forholdet.

Men under diskusjonen var stemninga blant flere av formannskapsmedlemmene, preget av usikkerhet.

– Det som er krevende i denne saka er at det er en del ting vi ikke er gjort kjent med. Jeg har vært av dem som har ment at vi skal se til RIR, eller i utgangspunktet var jeg av dem som synes det var beklagelig at NIR og RIR ikke kunne komme i dialog. Så ser jeg at RIR ikke har tatt standpunkt til landsdelsselskap, og jeg mener at det må man etter hvert. Det jeg legger vekt på er at RIR er kommet lengst. At Rauma er stor i NIR, og har råderett, tror jeg er mer en teoretisk betraktning. Jeg har ikke problem med innstillinga, men jeg ser også at forhandlingsfasen utover året blir interessant, sa Arne Steffen Lillehagen (V).

Per Vidar Kjølmoen (Ap) tok tidlig ordet for å si at han mener saka bærer preg av at mye er uklart. Han stilte spørsmål om mulighet for å få utsatt saka.

Må svare innen september

Rådmann, Toril Hovdenak, svarte at Rauma må ta ei beslutning innen september.

– Da jeg startet å jobbe med denne saka var utgangspunktet; hva kan RIR tilby oss, for NIR kjenner vi. Slik er ikke bildet lenger, for vi vet ikke hvilket selskap NIR ender opp som. Det eneste vi vet er at NIR har sagt at de vil inn i Sesam (Sesam er et ettersorteringsanlegg for restavfall under planlegging i Trøndelag, red.anm.). Det krever et positivt vedtak i alle NIR-kommuner innen september.

– I denne saka mener jeg det er viktig å vite at vi ikke brenner alle bruer til NIR, sjøl om vi går for innstillinga nå, sa Frps Ronny Antonsen.

Rådmannen bekreftet i møtet at bruene til NIR ikke blir brent.

Formannskapet vedtok at ordfører Lars Olav Hustad (H) og Ellinor Torsgård Solheim (Sp) går inn i forhandlingsutvalget sammen med rådmannen og avdelingsleder i kommunen, Dag Søvik.