Skrivekløen har bredd om seg på stamvegstrekninga fra og med Innfjordtunnelen til og med Innfjorden.

På et busskur i Innfjorden står det å lese at næspurken er homo. Purken er et et litt fornedrende uttrykk for politiet og vi går videre ut fra at homo er forkortelsen for homo sapiens - dette tenkende mennesket.

Om personene bak skrivingen er like tenkende skal være usagt. Men de har valgt et heller kostnart skriveunderlag. Å fjerne ordene er nemlig en omfattende affære. Her nytter det ikke å vaske, for å si det slik.

Og når det på leveggen av samme busskur også er mer skriblerier av samme art, forstår vi godt at de som har ansvaret for vedlikeholdet av stamvegen; ikke bare fortviler, men er skikkelig forbannet.

På skiltet, som angir at E-136 gjennom Innfjorden er 60-sone, ser vi antydninger til overmaling. Skiltet som viste 60-sone den andre vegen, var helt overmalt og er skiftet ut med et nytt.

På toppen av det hele er det installasjoner i Innfjordtunnelen som også er kledd med spraya bokstaver - setninger av en type som i pressesammenheng ville ha fått betegnelsen som injurierende påstander.

Skrivekløen i tunnelen er forresten forsøkt lindret ved hjelp av lag med utviskende spraymaling fra vedlikeholdsansvarligs side; men så langt til ingen nytte.

Nå skal ikke skrifteksperter være koblet til saken, men utformingen på bokstavene forteller om en viss likhet på all skrivingen. Det kan være utført av samme skribent.

Men vedkommende har glemt å sette byline på saken.

Ikke noe sensasjonelt i denne påstanden; bortsett fra bruk av benevnelsen purken, vil det være en hedersbetegnelse å bli kalt menneske; tenkende menneske om det er den latinske betegnelsen homo sapiens skribenten har tenkt på. Foto: Øystein Talberg