Løvik var en av flere som oppdaget vanvittige mengder død fisk komme drivende inn mot Vågstranda, mandag 30. april.

– En kamerat av meg hadde vært ute i båt og kunne fortelle at det drev død fisk helt inn mot Klungnes og Eidsbygda, forteller Løvik.

Søndag 29. april var det ingen som hadde observert noe spesielt. Dermed er det grunn til å tro at hendelsen som forårsaket dette har skjedd natt til mandag.

Har meldt fra

– Vi ser alvorlig på dette og vi har meldt fra til Fiskeridirektoratet, sier leder for forurensingsseksjonen hos Fylkesmannen Linda Aaram.

Hun var ikke kjent med hendelsen før lokalavisa tok kontakt, onsdag 2. mai, men satte umiddelbart i gang med å melde fra.

– Jeg skal også kontakte miljøvernlederen i Rauma om dette. Det er nok et kommunalt ansvar å rydde opp.

– Er dette fisk som er dumpet? Stammer det fra oppdrett? Det er alvorlig å ikke vite hvorfor, slår hun fast.

Lysprikkfisk?

Geir Inge Løvik har på sin side tatt vare på et par eksemplarer av fisken og frosset den ned.

Han mener også å ha funnet ut hvilken type fisk det er snakk om, nemlig Lysprikkfisk.

– Den oppholder seg vanligvis på mellom 200 og 1500 meters djup, men den kan visst nok komme opp mot overflata om nettene, har Løvik lest seg fram til.

Han legger til at mye av fisken ikke fløt helt oppe på overflata og at det derfor trolig er snakk om enda større mengder enn øye kan se i forbifarten.

Ser på saka

– Først og fremst må vi artsbestemme fisken. Det vil vi be Havforskingsinstituttet om å gjøre. Og vi kommer til å be Løvik om å assistere oss med dette.

– Så må vi forsøke å finne ut hvor den kommer fra og hva som har skjedd. Om det er Lysprikkfisk så er det kanskje ikke noe ulovlig som har skjedd. Men vi bistår eventuelt kommunen hvis det er mistanke om at dette er resultatet av en ulovlig handling. Ellers blir det opp til Havforskingsinstituttet å eventuelt undersøke saka nærmere, sier Andres Soløy i Fiskeridirektoratet.

Fra dypet. Fjorden og stranda ved Vågstranda var full av død fisk, sist mandag. Kan dette være Lysprikkfisk? Foto: Øystein Talberg