Etter 15 års arbeid med å få til en felles løsning for Kvartal 1, er det alt som tyder på at utbygginga skal komme i gang.

Terje Vikås sier at gårdeierne er fornøyd med løsninga som er lagt på bordet. At utbygger forsøker å trekke inn omsorgsleiligheter i utbygginga, har de ingen synspunkter på – ikke i utgangspunktet. De ser det derimot som helt greitt at løsninga trekkes inn som et moment for å sikre utbygging.

Vikås opplyser at gårdeierne skal ha et møte kommende mandag. Der skal de diskutere en helhetlig utvikling av Kvartal 1 – hva som skal gjøres med eksisterende bygningsmasse for å kunne få til en helhetlig og god løsning for Kvartal 1.

– Vi jobber for at vi i fellesskap skal få til en best mulig løsning i forhold til utvikling av sentrumskjernen, slår Terje Vikås fast.