Rekordmange hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen i juni

foto