Rekordmange hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen i juni