Dette sier leder i Rauma viltnemnd, Reidar Brude.

Men han påpeker samtidig at dette skiller seg mye fra vald til vald. I enkelte områder av kommunen tåles det muligens en enda større avskyting.

Brude er glad for at de nå vil innføre en såkalt differensiert forvaltning.

– Hva innebærer det?

– I grove trekk betyr det vi kan foreta ulik avskyting av kjønn og aldersgrupper fra vald til vald. Vi kan ha en prosentmessig differensiert avskyting.

Som ett eksempel nevner nemndlederen at andelen av stor bukk i Romsdalen er større enn i Eidsbygda, for eksempel. Ved differensiert forvaltning kan man bøte på denne forskjellen ved at valdene innfører forskjellig prosentmessig avskyting.

– Hva vil i stor grad bestemme hvilke kvoter som skal innføres foran kommende jakt?

– Som vanlig vil det bli gjennomført en hjortetelling til våren. Her vil vi til en viss grad se hvordan hjortestammen har klart seg gjennom vinteren – også hvor stort innhogg fjorårets jakt har gjort med stammene rundt om i kommunen.

Ikke flere løyver. Reidar Brude er leder i Rauma viltnemnd. Etter hans mening er maksgrensa for uttak nådd – i alle fall i enkelte deler av kommunen. – Men dette er ulikt fra bygd til bygd, mener Brude.