– Barnehageansatte er de første som er med på å oppdra en ny generasjon. Barnehagene har dessuten tettere kontakt med heimene enn skolene, og foreldre blir dermed også lettere å involvere, sier Melbø Rødstøl i Grønn Hverdag, til Åndalsnes Avis. Dermed har hun forklart hvorfor hun mener det er viktig å innføre en smule bevissthet tidlig, rundt temaer som klima og økologisk mat, blant annet. Seminaret gikk over to dager med utgangspunkt i Rauma kulturhus. Ansatte og pedagogiske ledere fikk vite litt om hvordan de for eksempel kunne anlegge og drive en økologisk grønnsakshage i sin barnehage, kompostering inkludert. Fra før er det å være eller bli Miljøfyrtårn kjent for de fleste. Nå kan barnehager (og andre) også få "Grønt Flagg". – Dette er en annen type miljøsertifisering som går mer på drifting og pedagogisk opplegg, forklarer Melbø Rødstøl. Hun sørget selvfølgelig for å servere bare økologisk mat i løpet av seminaret. Hildegunn Østigård sveivet opp med økologisk lunsj, og Per Ivar "Pelle" Aak laget blant annet økologisk fiskesuppe til deltakere som lot seg begeistre. Fisken var naturligvis fanget lokalt. Seminardeltakerne fikk også gode tips om hvordan de sjøl kunne lage mat ute sammen med barna. Jørn Kjersem fra Arkeoplan i Molde tipset om hvordan man kan "oppdage" naturen på nytt. Det vil si å se litt nærmere etter på alt man kan finne. Biller og annet småkryp, eller vekster og planter man ellers kanskje ikke tenker over. Grønn Hverdag ble støttet av fylket for å holde seminaret og rundt 20 deltakere var med. Anders A. Hagen anders. hagen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 29, mobil: 906 56226