Lensmann Frank Frilund ved Rauma Lensmannskontor opplyser at det for rundt tre år siden sist var fartskontroll på Frydenlund. Politiet i Rauma har begrenset med ressurser, og hadde i utgangspunktet ikke planlagt fartskontroll på strekninga ved Åndalsnes Camping nå i sommer, men har etter tips kontaktet UP med hensyn til saka. – Vi har sendt en henstilling til UP vedrørende 30-sona ved Åndalsnes Camping. Nå er det opp til UP om de vil gjennomføre en kontroll i løpet av sommeren, sier Frilund. Han forteller at UP i utgangspunktet jobber etter en langsiktig plan, men at de har anledning til å endre på den dersom de ser nødvendigheten av det. – Problemet med en strekning som den ved campingen kan være å finne en plass hvor en kan stå for å måle farten, og hvor bilene kan kjøre til siden uten å hindre resten av trafikken, sier Frilund som ikke kan svare på når en eventuell kontroll vil finne sted. Spørsmålet om mulige fartsdumper vil ikke lensmannen ta stilling til da det er opptil kommunen å ta slike avgjørelser. Han sier likevel at det er lite trolig at fartsdumper vil bli lagt inn på strekningen i og med at det i hovedsak er om sommeren problemet eksisterer, og at fartsdumper vil vanskeliggjøre for eksempel snøbrøyting.