Et betydelig arbeid for å ruste opp Rauma videregående skole har kommet i gang.

Til å begynne med skal fasaden rustes opp, og kommer til å likne mye på den nye Åndalsnes ungdomsskole. Men også vinduer skal skiftes ut.

– I vinter var vi nede i 15 grader på klasserommene og det går ikke i lengden, konstaterer rektor Brunvoll.

Han har levert HMS-rapporter om forholdene årlig og disse ser nå ut til å ha fått gjennomslag.

Gjennomgang av skolen

I tillegg til arbeidet med vinduer og fasade har fylkeskommunen også satt av midler i åra som kommer.

– Så forstår jeg det slik at fylkeskommunen har satt ned ei gruppe som skal se på hele skolen, med tanke på å tilpasse romkapasiteten i forhold til tilbudene vi har her.

– Elektro har jo gått fra å være et småskalatilbud til å bli ganske stort. Det samme gjelder TIP. Og nå kommer TAF også. Og helt siden jeg begynte har jeg etterlyst flere grupperom på skolen, ikke minst med tanke på samtale med enkeltelever, som vi gjør mye nå i dag, sier Brunvoll.

Vannbåren varme

– Arbeidet med fasaden er administrative fordelinger og vi kan gjerne kalle det enøktiltak. Vi bedrer forholdene og sparer energi, sier Bygge- og vedlikeholdssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Per Einar Langseth.

Han bekrefter at utviklingsplana ved skolen skal revideres, blant annet med tanke på areal i forhold til tilbudene skolen gir, og behovene dette medfører.

Men det finnes også et politisk vedtak i dette, som går ut over bruk av midler administrativt. På budsjettplana er det satt av 13 millioner kroner i 2014, til opprusting og brannsikring. I dette ligger nytt varmeanlegg, som skal erstatte dagens.

– Det blir vannbåren varme, mot dagens elektriske anlegg, som er i ferd med å bryte sammen, bekrefter Langseth.

– Brunvoll tror dette betyr at skolen består?

– Vel, det er det jo ikke vi som avgjør. Men som utdanningsdirektøren sier: Skoler er avhengige av at det går elever der.