Entreprenør M Kristiseter, som har hovedkontor på Åndalsnes, vant nylig anbudskonkurransen om å få bygge ny skole på Sjøholt.

- Det er en totalentreprise på 130 millioner kroner. Det er et eget utviklet prosjekt som vi har tilbydd kommunen, forteller daglig leder, Stig Mork.

Den nye skolen bygges med to paralleller for 1. til 10. klasse, det vil si 450 elever i 20 skoleklasser. Det nye bygget blir på 6400 kvadratmeter og skal i tillegg til skole inneholde lokaler til voksenopplæring og kulturskolen. Skolen skal tas i bruk fra høsten 2018.

Trenden snudd etter trøblete høst

I sommer starter de rivingen, før nytt bygg settes opp på samme tomt. Ifølge Mork skiller ikke denne kontrakten seg vesentlig ut ifra andre kontrakter, men den er med på å snu en negativ trend.

- Vi hadde en trøblete høst, men nå ser det mye lysere ut. I høst hadde jeg ferdig skrevne permitteringsvarsler klare på pulten. I dag må vi leie inn arbeidskraft. Denne kontrakten tilsvarer et halvt års omsetning, forteller Mork.

- Tilfeldigheter

Han tror ikke den positive endringen skylles noe annet enn tilfeldigheter.

- Nå vinner vi jobber i stedet for å tape. Jeg tror det er så enkelt som det, sier han.

- Merker dere nedgangen i oljenæringen?

- Vi merker det gjennom usikkerhet og konkurrenter som tror at alt skal bli så dårlig. Det setter prisene under press, svarer Mork.

Men ifølge han betyr ikke det at bedriften priser seg mye lavere enn før.

- Vi forsøker å prise riktig. Det nytter ikke å grave sin egen grav.

Er optimister

- Hvordan ser markedet ut framover?

- Det ligger en usikkerhet i det, i hvordan det vil utvikle seg, men vi er optimister, svar daglig leder Mork.

Entreprenør M Kristiseter AS er et datterselskap av Veidekke. De har kontor på Åndalsnes og i Ålesund. Totalt har de mellom 85 og 90 ansatte.