Tre av ti dødsulykker på sykkel skyldes dårlig sikt. Ofte er det hekk, busker og vegetasjon som hindrer oversikt. Nå oppfordrer Vegvesnet alle til å stusse hekken.

- Nå like før skolestart oppfordrer vi til en felles dugnad i lokalmiljøet for å bedre sikten ved avkjørsler til private eiendommer. Det kan redde livet til myke trafikanter, sier Lisbeth Smørholm, leder for plan og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal.

Sommerstudent Sondre Ulleland sykler derfor langs veger med mye vegetasjon i Molde og Kristiansund torsdag og fredag denne uken og legger informasjonsbrosjyrer i postkassene.

Grunneier har ansvaret

Det er den som eier eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg som har ansvaret for at det er fri sikt. Hekk og busker skal ikke være høyere enn 50 centimeter over gateplan. Hele 6 av 10 dødsulykker på sykkel skjer i krysningspunkt, og hele 8 av 10 ulykker skjer i dagslys.

- Sjekk sikten og ta beskjæringen nå, slik at skolebarna kan sykle og gå trygt forbi eiendommen din. Barn som går eller sykler rager ikke så høyt over bakken, og kan fort bli usynlige bak en hekk. Dessuten har barn større problem enn voksne med å bedømme fart og avstand og holde oppmerksomheten. Det er helt avgjørende at bilister har mulighet til å se disse sårbare trafikantene, sier prosjektleder Signe Gunn Myre i Statens vegvesen.

Hekken hindrer

Vegvesenets analyser av dødsulykker på sykkel viser at de alvorligste ulykkene skjer fordi syklisten blir oversett selv om det er fullt dagslys. Det kan skyldes at syklisten havner i blindsonen til store biler, glemmer å gi tydelig tegn, har på seg for mørkt tøy eller slurver med å bruke lys og refleks.

I 34 prosent av ulykkene skyldes dødsfallet altfor dårlig sikt. Det kan være gjerder, terreng eller vegetasjon som hindrer sikten. Vegetasjon alene hindret sikten i 13 prosent av ulykkene.

Ved å bruke lys på dagtid, blir syklisten lettere å oppdage for en bilist som kjører i motlys. Det er også eksempler der bilister glemmer å se seg over høyre skulder og sjekke dødvinkelen, eller slurver med å bruke blinklys.

En uklipt hekk kanvære med på å skape farlige situasjoner for myke trafikanter. Foto: Linn Silseth / Statens vegvesen