– Det er nå en gang slik i Norge, at når det er konflikter i slike saker, så blir det gjerne løst i rettsapparatet. Vi så det i saka om ventilasjon på rådhuset – da ble det rettssak, som vi vant. Og rettssak blir det sikkert her også, så får vi se utfallet av det. Men Helsehuset som prosjekt går uberørt av dette, sier rådmannen.

– Er det riktig slik Kristiseter sier at det skulle benyttes to tomter?

– Jeg skal ikke prosedere saka mot Kristiseter i Åndalsnes Avis. Men jeg registrerer at to tilbydere, inkludert Kristiseter, brukte begge tomtene.

– Jeg er veldig overrasket over det Kristiseter hevder. Men det er allerede grundig besvart fra vår advokat, sier Vassli.

Han er kjent med at M Kristiseter AS har vært hos ordføreren og varslet et mulig søksmål.

– Og så er jeg naturligvis kjent med at det kom inn tre klager. De ble alle besvart av vår advokat og avvist. Og så inngikk vi kontrakt med Hent AS.

Det var til sammen fem deltakere i konkurransen, der én ble avvist ved anbudsåpningen. Av de fire gjenstående har to deltakere klaget.