Fredag kommer Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale til Rauma. Der skal han møte flere unge bønder som nå har valgt å satse på landbruket.

– De er gode eksempler på unge bønder som vil satse og jeg ønsker å lære mer om hvorfor de velger å satse, sier landbruksminister Jon Georg Dale.

Han har invitert seg sjøl til et møte med raumabøndene Roar Inge Devold, Stein Lindseth Olsen og Anna Berget.

Bakgrunnen er en artikkel i Åndalsnes Avis der de tre unge bøndene, som alle tok over gard fra 1. januar i 2016, snakker om hvorfor de har valgt å satse på bondeyrket.

Ønsker innspill

– Jeg ønsker innspill fra de tre om hva som blir viktig i tida framover, hvilke utfordringer de ser og hvilke ønsker de har. Alle ære til Åndalsnes Avis for artikkelen, men jeg vil gjerne snakke med de tre bøndene ansikt til ansikt, sier Dale og han legger til :

– Rauma er en viktig landbrukskommune i mitt heimfylke. En kommune jeg kjenner litt til, men også der forandrer ting seg. Jeg ønsker å oppdatere meg gjennom en samtale med ferske bønder. Siden jeg ble utnevnt til minister har jeg vært veldig opptatt av hva som må til for å rekruttere nye folk inn i næringa, sier Jon Georg Dale.

- Veldig spennende

– Ja, jeg oppfatter det som at han har et sterkt ønske om å få møte oss og det synes jeg er veldig spennende, sier Stein Lindseth Olsen. Han legger til at tema for møtet er rekruttering til landbruket.

– Kommer du til å benytte anledningen til å komme med innspill til politikken?

– Jeg har akkurat begynt som bonde og aller helst skulle jeg kanskje ha møtt ministeren om et år eller to. Men jeg kjenner næringa fra å ha vært avløser i 11 år. Jeg jobber nå med å kvalitetssikre mine synspunkt før møtet. Det er mye politikk i dette og det handler mye om rammevilkår som politikerne gir oss. Det handler om inntekt, det handler om sosiale forhold og det handler ikke minst om hele næringas omdømme. Det er vi som sikrer matfatet vårt. Jeg synes også at landbruket i et miljøperspektiv er viktig og da blir det feil å fokusere på at kua promper og ikke på hvilke miljøbidrag landbruket faktisk står for, sier Lindseth Olsen.

Det er satt av godt og vel en halvtime til praten med bøndene fra Rauma og rammen er en lunsj på Devold Gård.

Rundreise

Rauma er siste stopp på Romsdalsturen, som er statsrådens første offisielle tur til fylket etter at han ble utnevnt som minister.

Statsråden skal først besøke melkeprodusenten  Malme gardsdrift i Malmefjorden. Så går turen til Vikebukt og Gjermundnes vieregående skole.