Lurer du på hva vegen du bor i skal hete i framtida? Nå er innstilliga klar, og den skal behandles i planutvalget den 26. august.

Prosjektleder Anne Utgård og sjef for arealavdelinga Heidi Skaug fikk inn mange merknader til deres innstilling til vegnavn på Nordsida og i Isfjorden før sommeren. Fristen for å komme med forslag ble utsatt til 1. august, men nå er det endelige forslaget klart.

Mer informasjon om vegnavnprosjektet finner du på kommunens hjemmesider.

Sørsida er neste, også der skal det komme vegnavn på alle veger. Der gikk fristen for å komme med forslag ut i juni.

Her er forslagene for nordsida og isfjorden:

Nordsida

Fv660 til Dale: Dalevegen

Fv660 til Ytter Mittet: Yttermittetvegen

Fv660 til Inner Mittet: Innermittetvegen

Fv64 til Rosvang gård: Saken vedrørende vegnavn utsettes.

Fv660 Slemma / Mork: Slemmen

Fv660 Holm / Holmkrk: Holmsbakken

Fv64 v/Krokset til Åfarnes gamlevegen: Gamle Åfarnesveg

Fv64 Sletta til Øvrebø: Indre Holmemsveg

Fv181 Lerheimskrysset til Norvika: Norvikvegen

Fv181 Lerheimskrysset om Kalveneset til Straumen: Kalveneset

Fv181 Oravatnet til Hatle: Oravegen

Fv181 Frisvollbukta til Øvre Frisvoll: Frisvollstubben

Fv181,Eid v/ butikken til Eide: Skeisgoten

Fv181 v/butikk til Ottestad: Rødvenvegen

Fv182 v/Vollan til Dalset: Dalsetvegen

Fv182 v/Korsan, butikk til Bakken, Landre: Bakken

Fv182 Vollan til Rødven kirke: Stavkyrkjevegen

Fv182 til Stangeneset hyttefelt: Stanganeset

Fv182 v/Ottestad til Lybergsvika: Kartverket reiser navnesak for å bestemme navneformen. Kommer tilbake til saken.

Fv64/Fv180 til Klungnes: Torvikeidet

Fv64 Torvika til Neset: Torvikbakken

Isfjorden

Fv176 / Fv178 v/Hen kirke til Stein: Steinsvegen

Fv176 / Fv178v/Hen kirke til Tokle: Toklevegen

Fv176 Tokle til Skorgen: Skorgevegen

Fv176 Breivika til Breivikgjerdet: Brevikgjerde

Fv176 Hen kirke til Ørjavegen: Brauta

Rønningsvegen til Skytebane: Skytebanevegen

Haugan boligfelt veg1: Haugan

Fv176/Fv178 Hen kirke til Grøvdalen: Grøvdalsvegen

Øvre Kavli, gamlevegen: Kavlivegen

Fv178/Fv179 v/bedehuset til Øvre Dale: Erstadvegen

Fv176/Fv177 til Fv178 Indre Kavli: Moavegen

Fv177 Grunnvannsanlegget, over Liabygda: Liabygdvegen

Fv179 Moa til Nebben: Nebbevegen