I ei pressemelding uttrykker Ivar Hol i Statens vegvesen skepsis til en åpning i tråd med tidligere år. 25. mai har vært en cirkadato når det gjelder åpning av bommen i nedre del av Trollstigen.

Men på grunn av en kald vår og til dels stort snøfall ved påsketider, er det fremdeles rasfare knyttet til Fv-63.

– Det er fortsatt en del faste fonner som ennå ikke har gått, opplyser Hol.

Sist torsdag gikk Bispefonna. Store masser med snø feide med seg steiner fra svaberg rundt om. Kløvstien ble bombardert av snø og stein.

– Hadde det vært folk i området på stien da fonna gikk, kunne det ha stått om liv, sier David Grøvdal som med sjølsyn så fonna gikk. Anleggsarbeidet i Trollstigen går foreløpig som planlagt.

– Men vi må vurdere rasfaren fra dag til dag og kommer til å trekke ut anleggsfolkene hvis det ikke lenger er mulig å jobbe trygt, opplyser seksjonsleder Ivar Hol i Vegvesenet.

Per i dag mener han det er vanskelig å spå når de kan åpne fylkesvegen.

– Vi tar ingen sjanser i forhold til verken entreprenøren som skal brøyte opp vegen/anleggsarbeiderne eller trafikantene som skal ferdes på vegen, sier Hol.

Da Bispefonna gikk torsdag, fylte den vegbanen ved Bispesvingen med snø før snømassene dundret utfor stupet under den oppmura svingen og ned på Kløvstien.

Anleggsarbeidet ble ikke berørt som følge av fonna.