Slik blir framdrifta – vil ta i bruk sjukehuset bit for bit

foto