Stort engasjement rundt kåringen av "Årets raumaværing"

foto