foto
Russen ble i etterkant av innsamlingsaksjonen tidligere i år, utmerket med Gullbøssa fra Kreftforeningen. De samlet inn 70229 kroner. Foto: Rauma videregående skole

Bildeglimt fra russetiden