Boligfelt med 11 utsiktstomter stått urørt i 10 år