– Må tilpasse bygningsmassen til tomten som er kjøpt og ikke omvendt

foto