Søkerlista er klar: Disse vil bli distriktstannlege