Krever attest: – Ingen mulighet til å vite om kjøperen har rulleblad