– Det er fantastisk å se iveren, de bare gløder

foto