Det var torsdag før jul av han hadde fått i oppdrag av en kunde å sikre vedkommende bleike til jul. Det endte i stedet med en havål på stanga. En havål som slo seg vrang da den skulle opp av havdypet. – Ja, det ble strabasiøst å få den over ripa. Jeg måtte bruke to klepper for å få den på trygg grunn, for å si det sånn. Havålen er minst like lang som meg og jeg er 1,75 meter på strømpelesten. Havålen er svært kraftig; minst like tjukk rundt midja som jeg er rundt låra. Den var heller ikke enkel å ta livet av. Ei klubbe måtte brukes mange ganger før kampen var over, forklarer Jon Kofoed fra sin båtplass i småbåthavna på Åndalsnes. – Sjeldent – Jeg brukte sild som agn og det er ikke ofte at en havål biter på dette. Jeg fikk den på min faste fiskeplass i Djupdalen. Nå har jeg også fått forklaringen på at vi både titt og ofte har fått havspiste bleiker om bord i båten fra den fiskeplassen. Det er all grunn til å tro at havålen har forsynt seg godt av fangsten før vi har fått den om bord i båten min, tror Jon Kofoed. Han veier havålen når Åndalsnes Avis er til stede. Vekta stopper på 16 kilo. Kofoed sier at den registrerte norske rekorden er på 23 kilo. Men han vet at det er tatt større havål, blant annet i Rødvenfjorden hvor vekta ikke stanset før på 32 kilo. Den fangsten av en utenlandsk fisker ble imidlertid aldri sendt inn for registrering. Kofoed sier det både er sjelden å få havålen på stang uten at man fisker spesielt etter den videre. Havålen kan bli over tre meter lang og veie over 60 kilo. Havålen er det største medlemmet av havålfamilien som inneholder i overkant av 100 arter. De fleste av familiens representanter lever i tropiske strøk. I europeiske farvann finner sju arter, de fleste i Middelhavet. Ingen blir imidlertid på langt nær så store som havålen. Den skilles fra vanlig ål ved å ha overbitt, større øyne og at ryggfinnen når helt fram til spissen av brystfinnene (kilde: www.geocities.com). – Havålen skal røykes. Den er utmerket som matfisk, mener Jon Kofoed og legger til at han gjennom fiske i utlandet har fått mange tilsvarende havål opp fra havet... Lars Smisethjell Lars.smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584