Terje Nyvoll Todhjem, som ble innstilt som nummer en til stillingen som prest for Nordsida i Rauma, har muntlig gitt beskjed om at han ikke kommer til å ta imot stillingen han har blitt tilbudt. Dermed rykker den andre søkeren, John Sylte, opp og får tilbudet om denne stillingen. Men å besette stillingen som prest med bopel i Isfjorden, er i ferd med å utvikle seg til en delikat sak for Møre bispedømme. John Sylte er bosatt med familien sin på Vikebukt og er ikke villig til å flytte med familien til Isfjorden. Han ønsker ikke at barna skal rykkes opp av det miljøet de har og er i gang med å bygge privat hus på stedet. – Vi vil gjøre hva vi kan for at vi skal få John Sylte som prest, men han stiller som et ufravikelig krav at han ikke vil bosette seg i Isfjorden. Dermed tyder det nå på at vi må lyse ut stillingen på nytt, sier Jan Egil Korseberg i Møre bispedømme. Dermed er det mye som tyder på at et rigid bopliktsystem i denne omgang vil føre til at stillingen fortsatt vil være ubesatt inn til videre. – Vi vurderer nå situasjonen og har ikke konkludert med hva vi skal gjøre. Det vi vet er at Opplysningsvesenets Fond (OVF), som eier presteboligen i Isfjorden, ikke kommer til å dispensere fra kravet om boplikt. Dermed tenker vi i nye baner for at vi skal kunne få bruke John Sylte, kanskje som ansatt i ei vikarpreststilling der han fortsatt kan være bosatt på Vikebukt, seier Korseberg. – Så boplikten fører altså her til at stillingen som sokneprest ikke blir besatt. Står vi her over for et altfor rigid system som er til hinder for rekruttering av prester? – Det kan du kanskje si dette tilfellet, men det har vært en vanlig oppfatning at tilgjengelige boliger har vært en fordel når nye prester skal ansettes. Jeg viser også til at nylig flertall i presteforeningen for at bopliktordningen skal videreføres. – Men hvorfor er det ikke mulig å leie ut boligen til andre og la presten få lov til å bo der han gjerne vil bo med familien sin? – OVF leier ikke ut til en lærer eller en sjukepleier, hvis det er det du mener. Kravet til boplikt er absolutt og det gis svært sjelden dispensasjon. Boplikten er der fordi det tradisjonelt har vært et ønske om at presten skal bo i lokalmiljøet der presten virker. Det har tradisjonelt også vært et ønske fra menighetene, sier Jan Egil Korseberg. – Men burde det ikke være det viktigste at det blir ansatt en prest i stillingen og at den ikke blir stående ubesatt? – Jeg tror helt sikkert mange vil mene det ja. Men den nærmeste løsningen i dag er at stillingen blir lyst ut på nytt, sier Korseberg. Stein Siem stein.siem[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 25, mobil: 915 10585