Astrid og mannen Gunnar Sæther, bor høyt oppe i Verma, på en gård fra 1793. Paret har fire sønner og like mange svigerdøtre. Åtte barnebarn har det blitt så langt, og det hender ofte at besteforeldrene hjelper til med ungepass. Sønnene har bosatt seg på ulike steder og det kan til tider bli mye reising for å hjelpe til. Sønnen Arne Lykkeslet fant sin kjære Sølvi Elisabeth Lykkeslet Vik på Sunnmøre. De har bosatt seg i Gursken i Sande kommune. Svigerdatteren Sølvi Elisabeth fikk en kreftdiagnose i 1999, og fjernet en svulst i hjernen det året. Ikke alt lot seg fjerne, men Elisabeth levde greit med sykdommen. Ifølge legene var det ingenting i vegen for at hun kunne få barn. Men da paret fikk sin første sønn i 2005, blusset Sølvi Elisabeths kreft opp igjen og hun måtte ha en ny operasjon. Det samme hendte i høst da paret fikk sin siste sønn. Sølvi Elisabeth måtte legges inn for nok en operasjon og mannen Arne fikk vel mye å passe på. Astrid nølte ikke og tok raskt turen til Sunnmøre. Hun overtok ansvaret for to små guttene, slik at Arne kunne støtte sin kone under behandlingen. Astrid tok med seg sine to barnebarn tilbake til Verma og passet de helt alene frem til Arne kom i høstferien. - Jeg synes det var mye for han å ha begge barna alene, derfor delte vi på barna etter høstferien. Arne tok med seg Asbjørn, den eldste på vel tre år, tilbake til Sunnmøre. Jeg beholdt Gustav som bare er noen måneder, her på Verma. Det gikk veldig greit, forteller Astrid. Det ble en lang rekonvalesens for Sølvi Elisabeth. Først like før jul, den 20. desember, kunne hun, etter et opphold på Morksenteret i Volda, komme hjem til Sunnmøre. Da hadde Astrid allerede vært der og vasket og ordnet før jul. Og den 22. desember kom familien samlet til Verma for å feire jul. Da hadde Astrid i mellomtida vært ute på Aukra og hjulpet en av deres andre sønner med ungepass der. Ingrid Løkra, en av svigerdøtrene som bor på Verma, synes at Astrid fortjener en oppmerksomhet for alt hun hjelper til med. Og det var resten av familien helt enige i. Evy Kavli ev-k[AT]online.no Mobil: 905 19 465