Det var på aprils aller siste dag at politiet "arrangerte" fartskontroll på E-39/E-136 i Skorgedalen i Vestnes kommune. En av dem som ble tatt for å ha tråkket i hardeste laget på gasspedalen, var en taxisjåfør hjemmehørende i Rauma. I 80-sona ble farta, med fratrekk av sikkerhetsmarginer, målt til 129 kilometer i timen. Etter Romsdal tingretts mening, er det ingen tvil om de faktiske forholdene. Heller ikke sjåføren fant grunn til å nekte på at farten hadde vært for høg. At han overfor retten kom med en uforbeholden tilståelse, blir sett på som formildende omstendigheter – og derfor gis det strafferabatt. I skjerpende retning trekker retten fram at siktete har gjort seg skyldig i en grov fartsoverskridelse. – Føring av bil i så stor hastighet, har et stort skadepotensial, påpeker tingretten og legger til at bilføreren har gjennom sin handling utsatt både seg selv og medtrafikanter for en betydelig fare. Av allmennpreventive grunner mener Romsdal tingrett det må reageres strengt på forseelsen. De setter derfor straffen til 21 dagers fengsel. Fullbyrdelsen av straffen utsettes med en prøvetid på to år. I praksis betyr det at vedkommende slipper å gå i fengsel, så sant det ikke skjer tilsvarende brudd på straffeloven i løpet av de kommende to åra. Bota på 9.500 kroner til det offentlige, er derimot ubetinget. Blir den ikke betalt innen fristen går ut, må han sone 19 dager i fengsel. I tillegg fradømmes taxisjåføren fra Rauma retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i åtte måneder – det fra dagen vedkommende ble tatt i fartskontrollen – ut året med andre ord. Han må avlegge delvis praktisk førerprøve, for å få igjen førerkortet.