NVE melder onsdag følgende:

Område: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Det har falt mye nedbør i området i natt, og det er varslet fortsatt lokalt mye nedbør i dag onsdag. Vannføringen har allerede økt i de fleste vassdragene i området, og vil fortsette å øke raskt i løpet av onsdag. Maksimumsverdi for vannføring ventes stige opp mot nivået for 5-års flom i enkelte vassdrag. I løpet av torsdag forventes vannføringen å avta. Vassdragene på Nordmøre og i Nord-Trøndelag er mest utsatt, men vannføringen i Namsen ventes ikke å øke vesentlig.

Mye vann i bakken, kombinert med mye nedbør, vil gi økt risiko for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger, og langs elver og bekker med stor vannføring.

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag

Fakta: Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom.