– Vi arbeider med det som mål å kunne starte bygging allerede til våren, sier Joar Kavli i ChristiePartner, morselskapet til ElementPartner AS.

Allerede i vår ble denne saka fremmet for det politiske Rauma. ElementPartner AS fortalte om sine planer for en helautomatisert elementfabrikk lagt til dokkområdet på Øran Vest – en investering som er kostnadsregnet til 160 millioner kroner.

Siden i april har det vært arbeidet med å stable på beina en avtale knyttet til et makeskifte. Ei arbeidsgruppe bestående av 2 fra kommuneadministrasjonen og 3 politikere har jobbet med å få til avtalen.

Helt fram til kvelden før kommunestyremøtet tirsdag har det vært en finpussing på avtalen. Et essensielt spørsmål i den sammenhengen er om kommunen skulle kunne legge inn en frist for byggestart – kreve anleggsstart innen 3 år ellers ble hele avtalen reversert.

Hele saken kan du lese i torsdagens papiravis.