Gutten, som kommer fra Rauma, ble i Romdal tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hatt seksuell omgang med ei jente som da var 13 år. Det er en aldersforskjell på tre år og fire måneder mellom de to.

«Av allmennpreventive hensyn må det reageres strengt mot seksuallovbrudd av denne karakter. (...) Slike overgrep medfører stor risiko for djuptgripende psykiske skadevirkninger for den som rammes», konkluderer retten.

Gutten er tidligere ustraffet. Tiltalte skal ha vært klar over fornærmedes alder, men tiltalte mente det var jevnbyrdighet i utvikling mellom de to.

«Det er etter rettens vurdering ikke grunnlag for at den personlige utviklingen til disse kan åpne for en annen aldersvurdering.», mente derimot retten.

Ungdomsstraff er et alternativ til fengsel som ble innført i 2014. Ungdomsstraffen retter seg mot ungdom mellom 15 og 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Straffereaksjonen gjennomføres i konfliktrådets regi og bygger på prinsippet om en gjenopprettende prosess.