– Ja, særlig etter jul kommer vi til å sette trykk bak markedsføringen av Romsdalsstien, sier daglig leder i Molde og Romsdal turistforening, Arnstein Salthammer Eide.

Bakgrunnen for dette er mangedelt og Eide sier det ikke minst har å gjøre med at vårt område på sett og vis har ramlet litt gjennom mellom Fjordruta på Nordmøre og Tafjordfjella på Sunnmøre.

– Det er altfor få som kjenner til kvalitetene i området vårt, sier Eide og legger til at satsingen på Romsdalsstien også har å gjøre med at DNT sentralt nå lanserer de ypperste langturene i landet og at målet er at Romsdalsstien skal komme med blant disse.

Landskjent

Romsdalsstien blir altså en hytte til hytte-vandring som kan starte nede ved fjorden på Åfarnes og inkludere fire av den lokale foreningens hytter.

Skorgedalsbu, Måsvassbu, Vasstindbu og Svartvassbu blir overnattingssteder og turen er beregnet til å ta fem dager. Mulighetene er flere for å bryte av på ulike steder og gjøre det til en kortere tur.

– Dere vil lage blest rundt denne turen. Dere frykter ikke at kapasiteten på de minste hyttene kommer til å bli sprengt?

– Det er et spørsmål vi har stilt oss. Derfor vil vi nå ganske snart begynne jobben med en hytte- og rutestrategiplan der vi vil definere hva vi vil framover. Der kommer selvfølgelig de minste hyttene og kapasiteten inn i bildet. Men vi møter nå denne utfordringen i første omgang med at vi har innført et hyttebooking der halvparten av sengene på hyttene kan bestilles og betales på forhånd. Booking er kontroversielt i DNT, men det er en ordning som tvinger seg fram og som må komme, sier Eide.

– Hvordan skal markedsføringen skje?

– Primært ved bruk av sosiale medier, men vi håper også at vi blir med som en av signaturturene til DNT framover. Vi har brukt en del tid på å diskutere navnet på denne ruta, men har landet på Romsdalsstien. Det vi identifisere oss sammen med Ryfylkestien, Rondanestien og andre tilsvarene langturer rundt om i landet, sier Arnstein Eide.

Skorgedalsbu: Den nyrestaurerte hytta i Skorgedalen blir ei av hyttene som skal brukes i forbindelse med den nye turen Romsdalsstien. Foto: Knut Pharo