Hvert år tester Forbrukerrådet kommunene i sin kommunetest. Nå har de gått igjennom alle resultatene fra 2005 og frem til i dag, og mener de ser en klar tendens.

- Forbrukerrådet har testet landets kommuner en rekke ganger siden 2005, og tendensen er klar; store kommuner leverer i all hovedsak best kvalitet på service og informasjon, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

I Møre og Romsdal er det Molde som er best.

- Molde gjør det også greit blant landets kommuner med en 29. plass. På andreplass kommer Ålesund, som ender som nummer 46 på landsbasis. Smøla kommer dårligst ut i fylket, og er helt nede på 408. plass i landet. Averøy imponerer ellers med førsteplass i landet i underkategorien «Helse». Skodje gjør det også bra med en sjetteplass i kategorien «Fritid og kultur».

Rauma slo de store i år

Det er likevel verdt å merke seg at Rauma i 2016 kom på 7. plass i fylket, og gjorde det bedre enn både Molde og Ålesund.

- Det er gledelig å se at vi tar såpass store steg i riktig retning i forhold til servicenivået vårt, tilgjengelighet og informasjon på nett. Per i dag ligger vi over mange av de store kommunene Norge og i toppen i Romsdal. Vi kan fortsatt bli bedre på alt, men spesielt når det gjelder funksjonalitet og innhold på nettsidene våre. Dette jobber vi kontinuerlig med, blant annet basert på løpende tilbakemeldinger fra brukerne våre, sier kommunikasjonssjef i Rauma kommune, Arnt Olav Herjehagen.

Rauma kommer i ut på en 21. plass når Forbrukerrådet har sett på gjennomsnittet fra de siste elleve årene.

Måler ikke kvalitet på tjenestene

Kommunene har blitt målt på informasjon og service, og ikke kvalitet og innhold i selve tjenesten.

– Alle de 50 dårligste kommunene har under 10 000 innbyggere, og blant de 25 beste er det kun to kommuner med under 10 000 innbyggere.  Innbyggerne skal kunne forvente at kommunen leverer på så grunnleggende tjenester som de vi har testet. Dessverre har svært mange kommuner langt igjen før vi er fornøyde med den servicen og informasjonen de gir, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

Noen små godt ut

Et av unntakene er Vinje, som med sine 3700 innbyggere leverer gode resultater hvert år.

– Det er også noen mindre kommuner som kommer godt ut, og som understreker at det er mulig å levere kvalitet, så lenge man har en kultur for å ta service og informasjon på alvor. Dette kjennetegner kommunene som lykkes, sier Vie.

Forbrukerrådet mener at de som lykkes har en bevisst holdning til hvordan de kan levere god service.

- Gjennomgående viser disse at de har en bevisst holdning til hvordan de kan levere god service. Denne holdningen er gjerne forankret i hele organisasjonen, ikke minst i ledelsen. Kommunene har også fokus på tilgjengelighet, og tilbyr gjerne «en dør inn», for eksempel med servicetorg eller «åpent rådhus». Tankegangen går også igjen i kommunens digitale satsing, heter det i pressemeldingen.