Det har vært en kald vinter, og tall fra Meteorologisk institutt viser nå at temperaturen for februar har vært mye lavere enn normalt, stort sett over hele landet.

I indre og østlige deler av Finnmark var februar hele 5- 6 grader under normalen. I kyst og fjordstrøkene fra Nordland til Aust-Agder var imidlertid månedstemperaturen 0,1 - 0,7 grader over normalen.

Høyeste gjennomsnittstemperatur for februar hadde Svinøy fyr med 2,6 grader. Laveste gjennomsnittstemperatur for måneden, ble Karasjok med minus 20,7 grader.

Høyeste maksimumstemperatur i perioden ble målt på Sunndalsøra med 15.8 grader den 25. februar. Norgesrekorden for samme måned er 18,9 grader og ble målt 23.02 1990 også på Sunndalsøra.

17. februar ble månedens laveste temperatur målt på Cuovddatmohkki i Finnmark. Den var på minus 42, 5 grader.

Målingene dateres helt tilbake til 1900. Ut ifra disse data er årets februar den 37. kaldeste som er registrert, hele landet sett under ett.

Nedbør.

Når det gjelder nedbør, kommer Møre og Romsdal og Trøndelag godt ut med mer eller mindre normal mengde nedbør. I resten av Sør- Norge har imidlertid nedbøren vært over normalen. I indre deler av Finnmark og Nordland har nedbøren vært fire-fem ganger høyere enn normalt.

Snømengde

Det er mindre snø i indre fjellstrøk på Vestlandet enn normalt for årstida. Resten av fjellet på Østlandet, har flere steder bare halvparten så mye snø som vanlig. Det er generelt mer snø enn normalt i kyststrøk og i lavlandet. I Nord- Trøndelag er det noe mindre snø enn vanlig, men i indre strøk fra Trondheim og sørover, er det mer snø enn normalt for årstida. Resten av landet har normale snømengder.

Is. Det har vært en kald februar på Vestlandet. Til og med Romsdalsfjorden frøs til. Dette bildet er tatt 20. februar.