– Det er ikke første gangen vi får disse spørsmålene, sier Willa når vi ringer servicekontoret for å sjekke tallene til Edit Woldstad.

Hun skjønner argumenteringen, men bemerker at selv om kommunen får tilbake halvparten av søppelsekkene ved redusert renovasjonsavgift, vil ikke kostnadene ved å kjøre rundt og hente søppel, bli halvert.

– Renovasjonsbilen vet jo ikke om vedkommende har satt ut søppelsekken sin eller ikke den aktuelle dagen og må kjøre forbi likevel, forklarer Villa.

– Hvorfor må ikke de med hjemmekompostering levere tilbake sekker?

– Det er nok fordi de gjør en jobb med komposteringen og ikke skal bli straffet for det. Men jeg skjønner at det kan virke urettferdig. Men det er ikke jeg som egentlig har dette ansvaret, men siden vi har fått disse spørsmålene mange ganger, har jeg prøvd å få svar hos saksbehandlerne.

– Og kundene har vært fornøyd med svarene dine?

– Det vet jeg ikke, men det er iallfall mange som har søkt. I fjor var det 193 enslige som fikk redusert sin avgift, og 67 med hjemmekompostering., svarer Willa og henviser til Hans Skiri som var saksbehandlinger da ordningen ble vedtatt for vel 18 år siden.

Han kan bekrefte det Willa allerede har sagt, men vil legge til noen av argumentene fra den gangen.

– Det ble lagt ned et enormt arbeid under behandlingen av hvordan vi skulle få en ordning som var mest mulig rettferdig. Ett av de argumentene som ble trukket mest fram, var at ved å redusere avgiften hos enkelte, ville renovasjonsinntektene gå ned. Ruta koster å kjøre, og blir avgiften for liten, må pengene tas et annet sted fra. Derfor ble det stadfestet at ingen skulle få økt avgift for at andre skulle få lavere avgift, forklarer Skiri.

– Men hvorfor er ikke regelen likt for de med hjemmekompostering?

– Det er fordi de ikke skal straffes for å gjøre en miljøvennlig jobb.

– Men de enslige kan straffes?

– Dette er noe som er bestemt av politikerne, og siden dette er nesten 20 år siden, husker jeg ikke all argumenteringen fra den gangen. Vi har ikke hatt klager på denne ordningen på lang tid nå. Når dere nå får kun én person som klager, kan ikke det være representativt for folkemassen, mener Skiri.

Han kan fortelle at det var grusomt mange innvendinger og diskusjoner om akkurat dette da ordningen først kom. Da ble det sagt blant annet at ordningens eventuelle urettferdighet ville jevne seg ut. Det er perioder i livet der man har behov for flere søppelsekker, og andre tider at det blir for mange sekker. Skiri kan fortelle at tidligere var det flere som solgte overflødige sekker, til for eksempel hoteller som trengte flere. Det er ikke anledning for "vanlige" folk å få redusert antall søppelsekker og dermed mindre avgift.

– Men hva synes du selv om ordningen, da?

– Jeg har hatt vanskeligheter med å forsvare den når folk har kommet å spurt. Men jeg må bare innfinne meg i det politikerne har bestemt, avslutter Skiri.