De sentrale aktørene i prosessen rundt det nye helsehuset, FAVEO prosjektledelse A/S, HENT AS og Rauma kommune, var onsdag samla i møte for å skrive under kontrakten på det forestående prosjektet.

Partene er godt enige om at prosessen fra SINTEF's konseptstudie, som la grunnlaget for vegen fra sjukeheim til helsehus, og videre gjennom sjølve anbudskonkurransen som HENT vant, har vært interessant og god.

8. juli vedtok som kjent formannskapet planene som var lagt og neste stadie i prosessen kunne starte. Løsningene som så langt er foreslått skal nå knas videre i en såkalt samspillsfase. Via denne skal man sikres at det nye helsehuset skal bli akkurat slik en vil ha det.

Omkamper underveis i sjølve byggefasen samt i etterkant skal unngås.

Sjølve byggestarten er satt til 30. mai neste år, mens det hele etter planen skal stå ferdig 14. august 2017.

Kjell Kvam i FAVEO understreker at samspillsfasen er ekstremt viktig blant anna fordi den gir ansatte og brukere en sterk medvirkning i forhold til innhold og utforming av det nye helsehuset.

Ole Finn Håndlykken i HENT var klar på at det for dem som entreprenør blir avgjørende med et godt samarbeid med kommunen og brukerne. Sammen skal de gjøre det endelige produktet enda bedre enn det framstår i dag.

- Vi ser fram til en ny samarbeidsperiode med Rauma kommune. Erfaringene vi har gjort rundt nye Isfjorden skole er bare positive, understreket Håndlykken, og fortsatte med å forsikre om at HENT skal vise seg tilliten verdig gjennom et helsehus som skal bli til glede for brukerne i uoversiktlig framtid.

De tre samarbeidspartnerne var alle enige om at den modellen det er jobbet etter i dette prosjektet er svært god. Både kvalitetsmessig og økonomisk mener de den gir det beste resultatet. Blant anna gjennom at entreprenøren er med fra første stund. Partene var enige om at det hele fører til at man får fram et endelig sluttprodukt med mindre støy og på en bedre måte. Eller som det med fornøyde smil ble uttrykt:

- Dette er et godt grunnlag! Dette blir bra!

Eget informasjonsmøte

Planene og prosessen rundt det nye helsehuset vil bli presentert på et folkemøte på Kulturhuset torsdag 13. august.

Her vil alle sentrale aktører delta. Folk vil for det første få forklart forskjellen på en sjukeheim og et helsehus. Videre vil man forklare hvorfor man har tenkt de forskjellige løsningene og hvordan produktet skal framstå.

Folk oppfordres til å møte opp. Det er en unik mulighet til å møte og diskutere løsningene med folka som har designa dem. Det vil også være et poeng at dette prosjektet vil angi starten på den nye bydelen ved Troa- og Stokkekaiaområdet som er planlagt i tilknytning til helsehuset.