Under Romsdalskonferansen i Bjørnsonhuset i dag ble en intetanende Heidi Leren kåret til årets I (for 2013), etter at hun sjøl var invitert til å fortelle sin historie om hvordan hun flytta heim og etablerte det som i dag heter Anunatak på Åndalsnes.

Rett før klokka 16.00 torsdag 25. september mottok Heidi Leren I-prisen under Romsdalskonferansen i Molde. Foto: Solvieg Brøste Sletta
Rett før klokka 16.00 torsdag 25. september mottok Heidi Leren I-prisen under Romsdalskonferansen i Molde. Ordfører i Rauma Lars Olav Hustad og leder for Rauma Næringslag Lars Stenerud på hver sin side. Foto: Solveig Brøste Sletta

At Leren var invitert til Romsdalskonferansen var med andre ord ingen tilfeldighet. Nå har Leren havnet i et eksklusivt selskap av tidligere I-prisvinnere, som for eksempel Kjell Inge Røkke.

Her er tidligere vinnere av Årets I:

2012 Kjell Erik Strømskag

2011 Ole Gunnar Solskjær

2010 Iver Gjeldstenli

2009 Arild Hervik

2008 Inge Huse

2007 Fred Kavli

2006 Kjell Inge Røkke

2005 RaumaRock

Kriterier

Næringsforaene i Romsdal ønsker å fremheve og berømme en ildsjel – person/bedrift/organisasjon – som har stimulert til nyskaping og positivisme, initiativ og skaperkraft i Romsdalsregionen. Dette for å synliggjøre viktigheten av at regionen har aktører som gjør noe ekstraordinært for å utvikle Romsdal til et fole bra sted å bo. I-prisen kan tildeles og overrekkes én gang i året.

Her er  Juryens begrunnelse, signert av juryformann Olav Gjerland:

Etter endt utdannelse bestemte Årets I seg for å fl ytte tilbake til Molderegionen. Det viste seg vanskelig å fi nne en arbeidsplass som stemte med utdannelsen. Løsningen for 26-åringen ble å etablere sin egen bedrift. Firmaet har vokst, og seks personer har i dag arbeidsplassen sin der.

I tillegg til yrkeskarieren har hun gått aktivt inn i mange frivillige verv. Årets I er bla basehopper, styremedlem i Norsk Fjellfestival, aktiv i Hoppidet, vært deltagende i fl ere lokale bokprosjekter og opptatt av u-lands problematikk.

Hun har gjennom sitt glødende engasjement blitt en rollemodell for mange unge som ønsker å satse, og vært en fremragende ambassadør for hjemstedskommunen og de verdier den representerer. Årets I er en lagspiller og svært opptatt av utvikling. Årets I skaper viktige arenaer og felleskap for yngre kvinner som ønsker å bidra i lokalsamfunnet. Med sin aktive rolle bidrar hun kontinuerlig til nye og spennende prosjekter som er med på å gjøre regionen mer kjent og enda mer attraktiv.

Hun er prototypen på personer som vi ønsker oss i vår del av Norge.

Juryen har bestått av styreformennene i de lokale næringsforaene:

  • Aukra Næringsforum

  • Eide Næringsforum

  • Fræna Næringsforum AS

  • Midsund Vekst AS

  • Molde Næringsforum

  • Nesset Næringshage

  • Nordveggen AS (Rauma)

  • Sandøy Næringslag

  • Vestnes Næringsforum