330-skvadronens egen video fra redningsoperasjonen

foto