Stor skredfare og speilglatte veier flere steder på Vestlandet