– Det er mange som har tenkt dette før oss, og bransjeforbundet har jobbet litt med å få på plass ei linje. Også vi på Åndalsnes har jobbet litt med det, og så fant vi ut at dette ikke bare er en intern mulighet for Kroken Gruppen, men for hele bransjen. Når vi er Norges største aktør, så må vi ta et ansvar og engasjere oss ikke bare i det vi er opptatt av, men som bransjen er opptatt av, sier han.

Etter ei omvisning på Rauma videregående skole, har han og RVS-avdelingsleder Ole Tommy Ødegård sett på om det er muligheter for samarbeid.

– Vi har mange produsenter og samarbeidspartnere i Tyskland og Italia som vi kan hjelpe studenter ved RVS til å jobbe der.

Han sier at veksten i caravanbransjen gjør at det i åra framover er et årlig behov for iallfall 25–30 caravanteknikere og klargjørere.

– Dette gjør at både vi i Kroken og bransjeforbundet og de autoriserte forhandlerne mener det er en god idé å gå i gang med utdanning i vårt fag; et basisfag i yrkesfaget og som også er mer rettet mot bobil og caravan.

Utdanningen gir gode muligheter, og det er en god idé å gjøre det på Åndalsnes, mener han:

– Vi holder til der og ønsker å være med på alle måter; at vi får et så bra dokumentert behov at det blir noe ut av det. Og bare i Møre og Romsdal har vi to forhandlere hvor vi kan stille med praksisplass og lærlingeplass. Også undervisningsmessig vil vi stille både personale og servicesentrene våre til disposisjon for å få til et bra opplegg, sier han.

– Vi må gjøre bransjen og yrkesgruppa synlig ute i markedet. Det er en veldig spennende retning å gå hvis en ønsker å jobbe både innenfor elektronikk, møbel, hvite og brunevarer – det er jo et hus på hjul med alle utfordringer og muligheter som ligger der, sier han.