Mannskaper fra Norsk Folkehjelp har vært ute på 77 oppdrag så langt denne påsken. Det er nesten dobbelt så mange som i fjor.

Opptellingen er gjort påskeaften. I fjor på samme tid var tallet på oppdrag 41, opplyser Norsk Folkehjelp.

– I fjor var påsken veldig sein, og det var vår mange steder i landet. I år har det derimot vært strålende påskevær fra sør til nord, og det har vært særdeles mye folk ute på tur helt siden palmehelga. Da blir det naturligvis mer å gjøre for oss også, sier Live Kummen, leder i Norsk Folkehjelp Sanitet.

Mannskapene til Norsk Folkehjelp har rykket ut til flere snøskred den siste uken.

– Det kan se ut til at folk har vært flinke til å ta hensyn til stor skredfare i påsken. Snøforholdene nå gjør at skredfaren er vanskelig å vurdere, og vi er derfor glad for at folk har hørt på rådene om å holde seg unna skredterreng, sier Kummen.

Mest å gjøre har det vært for gruppene i Rogaland og Hedmark.

– De fleste skadene har vært enten i langrennsløypene eller i skibakkene. Brudd i armer eller bein er den vanligste skaden som mannskapene møter i løpet av påsken. Vi har foreløpig ikke hatt noen leteaksjoner som er relatert til typisk påskeaktivitet, sier Live Kummen.