Ventetida for å få tannlegetime i Åndalsnes har til dels vært lang. Så lang at det har vært slitsomt både for tannlegene og for dem som venter på behandling.

– Vi vi har strekt oss langt for å hjelpe folk som tenger akutt hjelp, sier Odd Erik Hjelle. Han forteller også at han fra sommeren av vil få en nyutdannet tannlege inn i sine lokaler i sentrum av Åndalsnes. Åndalsnesjenta Synnøve Hole blir ferdig utdannet og etablerer seg da på heimplassen.

Bjørn Brekken har avertert praksisen sin til salgs i en fellesannonse publisert av Nordveggen mot slutten av fjoråret. Og nå har han solgt den.

Tone Nord er leder for den offentlige tannhelsetjenesten i Rauma og der kommer det nå en ny tannlege inn. Den offentlige tjenesten tar seg først og fremst av alle som har fri tannlegebehandling, som er barn og eldre, men har også noe privatpraksis.

– Jeg tror vi nå får en god løsning og en god bemanningssituasjon viss vi får en god løsning når Bjørn Brekken gir seg, sier Odd Erik Hjelle som nå har jobbet som tannlege i Rauma i godt over 30 år. Han legger ikke skjul på at flere å fordele arbeidsmengdene på er helt nødvendig for å løse utfordringene med ventetid og stor arbeidsbelastning.

– Jeg både håper og tror brikkene skal falle på plass fra sommeren av, sier Hjelle.

Det offentlige

Tone Nord er plassleder ved den offentlige tannhelsetjenesten i Rauma. Hun bekrefter at en ny tannlege akkurat har begynt og at begge stillingene ved klinikken dermed er besatt. Hun forteller at arbeidet med betalingsfrie pasienter er for mye til en tannlege, men for lite til to. Derfor utføres en del privat behandling i tillegg ved klinikken.

– Er behovet for tannleger dekket i Rauma slik du ser det?

– Vi har merket at det har vært mye å gjøre i Rauma. Det er nok viktig at det er to privatpraktiserende på plass og at Bjørn Brekken erstattes når han eventuelt slutter. Men så er det også slik at det er ikke alle som går til tannlege i egen kommune. Det har med jobb og avstander å gjøre. Vi har eksempelvis pasienter fra Oppland og kanskje er det naturlig for en del å gå til tannlege i Vestnes eller i Molde der de jobber. Det er helt vanlig å krysse kommunegrenser for å få tannlegebehandling, sier Tone Nord.

Vestnes

Einar Baltzersen er en av tre tannlegger med kontor på Vestnes brygge i Vestnes. Han forteller at han har hatt en god del kunder fra Rauma i en periode der det har vært lang ventetid i Rauma, men han sier også at han gjerne vil ha flere fordi det per dato er litt overkapasitet i Vestnes. Baltzerzen er opptatt av at det for mange i Rauma nå er kortere reisetid til Vestnes enn til Åndalsnes på grunn av den nye brua.

– Kanskje blir vi en kommune også etter hvert, sier Baltzersen spøkefullt.