Varsom.no har nå faregrad oransje i Romsdalen, noe som betyr at det er betydelig skredfare, og at det generelt er ustabile forhold.

- Det er krevende forhold i fjellet. Jeg holder meg unna bratte heng nå, forteller Bjørn Kruse.

Han oppfordrer folk til å bruke hodet når de skal ut.

- Nå har det snødd i mange dager, og endelig kommer finværet. Da er det natulig at man er ivrig etter å komme seg ut, men det er ikke sikkert det er akkurat nå man skal gå til topps, mener han.

Han anbefaler folk å følge med på været og varsom.no, og følge med på observasjonene som har blitt gjort.

I helga er det meldt væromslag. Værmeldingen finner du her.

- Økt sjanse for naturlig utløste skred

Skredvarslingen beskriver situasjonen i Romsdal på følgende måte:

"Det er kommet mange observasjoner på drønning i snødekket og myke nysnøflak som sprekker lett opp. Observatør melder onsdag om svært mye ubundet snø i terrenget, usammenhengende lag av kantkorn i snødekket, men ingen observasjoner av nedsnødd overflaterim. Det er svært mye løs snø i fjellet og forventet vind vil føre til at store snømengder legger seg opp i leheng."

Lokalt er det kommet opp i en meter nysnø.

"Forventet temperaturstigning vil gi en svekkelse av bindingene i snødekket og også bidra til økt skredfare. Faregraden vurderes fortsatt innenfor 3-betydelig, men i forbindelse med stor pålagring og temperaturstigning utover ettermiddag og kveld vil det være økt sjanse for naturlig utløste skred. I isolerte faresoner som renner og kjente skredbaner kan skred komme opp i str 4, store."

Når det er faregrad oransje krever ferdsel i skredterreng solid kunnskap og erfaring. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader, og holde avstand til utløpsområder.

Bjørn Kruse.