Lillehagen har henvendt seg til ordføreren hvor han ønsker ei orientering om aktuell status vedrørende veterinærtjenesten kommunen:

"Jeg har ved noen anledninger stilt spørsmål om denne tjenesten fungerer etter sin hensikt i Rauma med bakgrunn i det ansvar kommunen har, særlig for vaktberedskapen.

Som følge av noen henvendelser og forespørsler jeg selv har gjort, og på foreliggende grunnlag, anmoder jeg derfor ordføreren om å gi en kort, ajourført status om tjenesten og dens bemanning nå frem mot sommerferien.

Svar kan gjerne gis under posten ”ordførerens orientering”.

Så får vi se om gruppelederen i Venstre får svar under kommunestyremøtet tirsdag 12. mai.