De fleste har innført det. Nå kommer Rauma etter.

– Dette er lovpålagt, sier Dag Søvik og forteller at kommunen så vidt har begynt å forberede innføring av tvungen renovasjon også for eiere av hytter og andre typer ferieboliger.

Søvik sier det er en kommunal oppgave å samle inn husholdningsavfall fra alle typer eiendommer. Når vi spør hvorfor Rauma ikke har innført dette før, svarer Søvik at det kan han ikke svare på. Men helt på det rene er det at en slik renovasjon er innført og har vært det lenge, i de fleste av landets kommuner.

Dag Søvik forteller at det skal gjøres et omfattende arbeid før en ordning blir innført. Forskrifter om renovasjon må fornyes, det skal lages unntaksordninger og det skal drives et godt informasjonsarbeid.

–Noen ser dette som et kjærkomment tilbud, andre vil nok ønske at det ikke blir innført, sier Søvik. Han legger vekt på å kalle dette som et tilbud fra kommunens side.

– Hvordan og hvilke løsninger som vil komme til å bli valgt, er det for tidlig å være konkret på, sier Søvik. Han vil heller ikke være konkret på når en obligatorisk ordning vil tre i kraft.

– Kanskje blir det 2018 også før vi er i mål, sier han.

– Hvor mange hytter og fritidsboliger er det i Rauma?

– Jeg mener det skal være rundt 1.600. Alt fra gamle seterhus til finere hytter og leiligheter.

– Hva med ei falleferdig seter som ikke blir brukt?

– Ja, det er slike ting vi må se på og finne unntaksbestemmelser for. Og dette skal også behandles politisk, sier Søvik.

– Mye jobb som skal gjøres før dette er i havn med andre ord?

– Det er opp til kommunen å finne gode løsninger. Det er en tjeneste vi skal levere, avslutter Dag Søvik.